Informacja

Uprzejmie informujemy o wszczęciu procedury likwidacji Spółdzielni z dniem 28.04.2022. Jednocześnie prosimy o zgłaszanie wierzytelności w terminie do trzech miesięcy. Bardzo dziękujemy za wieloletnią współpracę.